ניסוי הבן איש חי 12

ניסוי הבן איש חי 4 מארצך וממולדתך ומבית אביך בפסוקנו מצווה הקדוש-ברוך-הוא אל אברהם אבינו: "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך". כאן מתחיל מסעו של אברהם אבינו אל ארץ כנען, הארץ המובטחת. ציוויו של הקדוש-ברוך-הוא מנוסח בלשון מיוחדת מאוד ומדויקת מאוד. ראשית, מדוע כפל ה' את לשונו, "לך לך", ולא בלשון פשוטה "לך מארצך"?. וכן, […]

ניסוי הבן איש חי 11

ניסוי הבן איש חי 4 מארצך וממולדתך ומבית אביך בפסוקנו מצווה הקדוש-ברוך-הוא אל אברהם אבינו: "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך". כאן מתחיל מסעו של אברהם אבינו אל ארץ כנען, הארץ המובטחת. ציוויו של הקדוש-ברוך-הוא מנוסח בלשון מיוחדת מאוד ומדויקת מאוד. ראשית, מדוע כפל ה' את לשונו, "לך לך", ולא בלשון פשוטה "לך מארצך"?. וכן, […]

ניסוי הבן איש חי 10

ניסוי הבן איש חי 4 מארצך וממולדתך ומבית אביך בפסוקנו מצווה הקדוש-ברוך-הוא אל אברהם אבינו: "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך". כאן מתחיל מסעו של אברהם אבינו אל ארץ כנען, הארץ המובטחת. ציוויו של הקדוש-ברוך-הוא מנוסח בלשון מיוחדת מאוד ומדויקת מאוד. ראשית, מדוע כפל ה' את לשונו, "לך לך", ולא בלשון פשוטה "לך מארצך"?. וכן, […]

ניסוי הבן איש חי 9

ניסוי הבן איש חי 4 מארצך וממולדתך ומבית אביך בפסוקנו מצווה הקדוש-ברוך-הוא אל אברהם אבינו: "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך". כאן מתחיל מסעו של אברהם אבינו אל ארץ כנען, הארץ המובטחת. ציוויו של הקדוש-ברוך-הוא מנוסח בלשון מיוחדת מאוד ומדויקת מאוד. ראשית, מדוע כפל ה' את לשונו, "לך לך", ולא בלשון פשוטה "לך מארצך"?. וכן, […]

ניסוי הבן איש חי 8

ניסוי הבן איש חי 4 מארצך וממולדתך ומבית אביך בפסוקנו מצווה הקדוש-ברוך-הוא אל אברהם אבינו: "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך". כאן מתחיל מסעו של אברהם אבינו אל ארץ כנען, הארץ המובטחת. ציוויו של הקדוש-ברוך-הוא מנוסח בלשון מיוחדת מאוד ומדויקת מאוד. ראשית, מדוע כפל ה' את לשונו, "לך לך", ולא בלשון פשוטה "לך מארצך"?. וכן, […]

ניסוי הבן איש חי 7

ניסוי הבן איש חי 4 מארצך וממולדתך ומבית אביך בפסוקנו מצווה הקדוש-ברוך-הוא אל אברהם אבינו: "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך". כאן מתחיל מסעו של אברהם אבינו אל ארץ כנען, הארץ המובטחת. ציוויו של הקדוש-ברוך-הוא מנוסח בלשון מיוחדת מאוד ומדויקת מאוד. ראשית, מדוע כפל ה' את לשונו, "לך לך", ולא בלשון פשוטה "לך מארצך"?. וכן, […]

ניסוי הבן איש חי 6

ניסוי הבן איש חי 4 מארצך וממולדתך ומבית אביך בפסוקנו מצווה הקדוש-ברוך-הוא אל אברהם אבינו: "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך". כאן מתחיל מסעו של אברהם אבינו אל ארץ כנען, הארץ המובטחת. ציוויו של הקדוש-ברוך-הוא מנוסח בלשון מיוחדת מאוד ומדויקת מאוד. ראשית, מדוע כפל ה' את לשונו, "לך לך", ולא בלשון פשוטה "לך מארצך"?. וכן, […]

ניסוי הבן איש חי 5

ניסוי הבן איש חי 4 מארצך וממולדתך ומבית אביך בפסוקנו מצווה הקדוש-ברוך-הוא אל אברהם אבינו: "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך". כאן מתחיל מסעו של אברהם אבינו אל ארץ כנען, הארץ המובטחת. ציוויו של הקדוש-ברוך-הוא מנוסח בלשון מיוחדת מאוד ומדויקת מאוד. ראשית, מדוע כפל ה' את לשונו, "לך לך", ולא בלשון פשוטה "לך מארצך"?. וכן, […]